Back to top

Wie is Freedom?

FeBeD heeft de coöperatieve Freedom Belgium opgericht in 2000 om de commerciële belangen van haar leden te verdedigen.

Het is een economische wetmatigheid dat prijzen dalen naarmate het aankoopvolume stijgt. Door een samenwerking van alle leden en een transparant beleid kan veel winst gemaakt worden.

Drankenhandelaars, die nu al lid zijn van een aankoopgroepering, hebben er toch nog alle voordeel bij ook vennoot te worden van Freedom. Sommigen denken dat dit allemaal wel ingewikkeld en/of mooi oogt, maar dat het in de bestaande markt moeilijk te realiseren is. Nog anderen twijfelen, wachten af en laten de kans, om competitiever te worden, liggen. Volkomen ten onrechte, want in heel de distributiesector ziet men al lang meer en meer onafhankelijke inkoopcentrales die voor verschillende klanten werken.

Samen zijn we sterk en samen hoeft niet te betekenen dat u geen baas meer bent van uw drankenhandel. Integendeel, want de onafhankelijkheid van de drankenhandel bewaren is één van de hoofddoelstellingen van Freedom.