Back to top

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Freedom Belgium cvba werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Freedom Belgium cvba geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Freedom Belgium cvba biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Freedom Belgium cvba is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Freedom Belgium cvba verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Freedom Belgium cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook door het gebruik van de informatie op onze website.

Freedom Belgium cvba zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

Freedom Belgium cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.