Back to top

Privacy Policy

Freedom Belgium is begaan met uw privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren, in relatie tot het gebruik dat u maakt van onze website.

Op deze website van Freedom Belgium worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt via elektronische formulieren die u dient in te vullen.  De persoonsgegevens die u via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Freedom Belgium. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te kunnen informeren over onze diensten en onze activiteiten. 

U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een aangetekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar Freedom Belgium op volgend adres: Freedom Belgium - Edmond Machtenslaan 83/2, 1080 Brussel.   U kan ook ten allen tijden aangeven dat u geen verdere mails van ons wenst te ontvangen.  Hiervoor kan u de link gebruiken die in elke mail aanwezig is, en die behoudens technische problemen u onmiddellijk uitschrijft.

De databanken waarin uw gegevens opgenomen worden zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij uitdrukkelijk meegedeeld. 

Op deze website worden cookies gebruikt om uw persoonsgegevens te registreren zodat u bij een later bezoek aan deze website al deze gegevens niet opnieuw dient in te geven. (Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terecht komt wanneer je de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek.) Freedom Belgium houdt dit gegeven zelf echter niet bij. 

Ook kan worden geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de anonieme informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website te verhogen. 

Mocht u verdere vragen hebben over deze privacyverklaring, kan u daarvoor steeds terecht via e-mail (info@freedombelgium.be).