Back to top

Hoe vennoot worden?

Twee voorwaarden om lid te worden van Freedom Belgium:

* Lid zijn van FeBeD, de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (info en tarieven op www.febed.be).

* Slechts één aandeel onderschrijven van de coöperatieve Freedom Belgium ten bedrage van 600 €. Bij uittreding van de groepering wordt dit bedrag integraal terugbetaald.